Rổ vuông

Mã sản phẩm: 150111; 150112; 150113; 40702; 150115

Kích Thước :     C1 : 24 x 18 x 8 cm

                            C2 : 27 x 21 x 9 cm

                            C3 : 30,5 x 24,5 x 10 cm

                            C4 : 34 x 27.5 x 11.5 cm

                            C5 : 38 x 31 x 13 cm


Sản phẩm liên quan
Đăng ký nhận thông tin