Thau trong

Mã sản phẩm: 180 - 200 - 230 - 275 - 310

Mã sản phẩm 180 - Thau trong 1T8: 17 x 17  x 7.5(cm)

Mã sản phẩm 200 - Thau trong 2T: 20 x 20 x 8.5(cm)

Mã sản phẩm 230 - Thau trong 2T3: 22.5  x 22.5 x 9(cm)

Mã sản phẩm 275 - Thau trong 2T8: 27 x 27 x 10(cm)

Mã sản phẩm 310 - Thau trong 3T1: 30 x  30 x 11(cm)  -  Barcode: 8936047250097


Sản phẩm liên quan
Đăng ký nhận thông tin