BÀN - GHẾ NHỰA

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

BÀN - GHẾ NHỰA

GHẾ BÀNH SỌC

Kích thước: 50,5x45,5x68,2cm

Xem chi tiết

GHẾ BÀNH LƯỚI

Kích thước: 49,7x45,8x68,2cm

Xem chi tiết

GHẾ BÀNH GHÉP

Kích thước: 52,8x46,3x68,3cm

Xem chi tiết

GHẾ BÀNH BÁT GIÁC

Kích thước: 50,3x46x68,6cm

Xem chi tiết

GHẾ BABY

Kích thước: 36,3x35x45cm

Xem chi tiết

BÀN VUÔNG NHỎ

Kích thước: 69,5x49x50,5cm

Xem chi tiết

BÀN VUÔNG LỚN

Kích thước: 81,5x61,5x52,2cm

Xem chi tiết

GHẾ DỰA VIP

Kích thước: 46,8x55,3x87cm

Xem chi tiết