BÀN VUÔNG LỚN

BÀN VUÔNG LỚN

Mã sản phẩm: 10422

Kích thước: 81,5x61,5x52,2cm

 

Sản phẩm tương tự

BÀN VUÔNG NHỎ

Kích thước: 69,5x49x50,5cm

Xem chi tiết