BÌNH - CA - TÁCH

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

BÌNH - CA - TÁCH

Ca Ý 1L

Kích thước: 13,6x9,4x21,6 cm

Xem chi tiết

CA NHẬT NHỎ

Kích thước: 15,4x10,8x11,4cm

Xem chi tiết

BÌNH ỐNG HÚT 500 ML

Kích thước: 11x10,6x18,7 cm

Xem chi tiết

CA NHẬT LỚN

Kích thước: 17,9x12,7x16,5cm

Xem chi tiết

BÌNH ỐNG HÚT 700 ML

Kích thước: 10,9x10,5x22 cm

Xem chi tiết

CAFE 1000ML

Kích thước: 14x11x20 cm

Xem chi tiết

CAFE 750ML

Kích thước: 13,5x10,5x18 cm

Xem chi tiết

CAFE 500ML

Kích thước: 12x9,5x16 cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 TẦNG

Kích thước: 12,5x9,5x6,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU NHỎ

Kích thước:11x8,8x8,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU LỚN

Kích thước: 13,2x9,4x7,8cm

Xem chi tiết

CA CAO

Kích thước: 12,7x9x22,3cm

Xem chi tiết