BÌNH - CA - TÁCH

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

BÌNH - CA - TÁCH

BÌNH ỐNG HÚT 500 ML

Kích thước: 11x10,6x18,7 cm

Xem chi tiết

CAFE 1000ML

Kích thước: 14x11x20 cm

Xem chi tiết

CAFE 500ML

Kích thước: 12x9,5x16 cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 TẦNG

Kích thước: 12,5x9,5x6,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU NHỎ

Kích thước:11x8,8x8,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU LỚN

Kích thước: 13,2x9,4x7,8cm

Xem chi tiết

CA CAO

Kích thước: 12,7x9x22,3cm

Xem chi tiết

CAMEN

Kích thước: 13,8x13,8x17cm

Xem chi tiết

CA Ý 1L

Kích thước: 12,3x9,4x22cm

Xem chi tiết

BÌNH AS

Kích thước: 17,5x14,5x20cm

Xem chi tiết

CA TRÒN NHỎ 1.2L

Kích thước: 15,5x10,9x18,2cm

Xem chi tiết

CA TRÒN LỚN 1.8L

Kích thước: 17x12,3x21,2cm

Xem chi tiết