BÌNH GIỮ NHIỆT 500ml

BÌNH GIỮ NHIỆT 500ml

Mã sản phẩm: 171201
Màu sắc

Kích thước: 9,9x9,3x17cm

 

Sản phẩm tương tự

BÌNH GIỮ NHIỆT 750ml

Kích thước: 9,9x9,3x21cm

Xem chi tiết

BÌNH GIỮ NHIỆT 1000ml

Kích thước: 11,8x11,5x22,5 cm

Xem chi tiết