BÌNH GIỮ NHIỆT

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

BÌNH GIỮ NHIỆT

BÌNH GIỮ NHIỆT 1000ml

Kích thước: 11,8x11,5x22,5 cm

Xem chi tiết

BÌNH GIỮ NHIỆT 750ml

Kích thước: 9,9x9,3x21cm

Xem chi tiết

BÌNH GIỮ NHIỆT 500ml

Kích thước: 9,9x9,3x17cm

Xem chi tiết