BÌNH NƯỚC NHẬT 1.5L & 1.2L

BÌNH NƯỚC NHẬT 1.5L & 1.2L

Mã sản phẩm: 230702 - 230701
Màu sắc
  1. Bình Nước Nhật 1.5L 
    • Mã Số: 230702
    • Kích thước: 13,3x8,7x22,5cm
  2. Bình Nước Nhật 1.2L
    • Mã số: 230701
    • Kích thước: 13,3x8,3x17,5cm

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA NẮP NHẬT

Kích thước: 13,5x13,5x28cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ NHẬT LỚN

Kích thước: 24x22x21 cm

Xem chi tiết

GIỎ BÔNG TRUNG

Kích thước: 33,6x26,5x19,9cm

Xem chi tiết

GIỎ BÔNG LỚN

Kích thước: 37,6x29,5x22,8cm

Xem chi tiết

XÔ NHẬT 20L

Kích thước: 37x34,6x35 cm

Xem chi tiết

KỆ NẮP NHỎ 3 TẦNG

Kích thước: 47x34x110cm

Xem chi tiết