BÌNH ỐNG HÚT 500 ML

BÌNH ỐNG HÚT 500 ML

Mã sản phẩm: 190626
Màu sắc

Kích thước: 11x10,6x18,7 cm