BÌNH ỐNG HÚT 700 ML

BÌNH ỐNG HÚT 700 ML

Mã sản phẩm: 190625
Màu sắc

Kích thước: 10,9x10,5x22 cm

Sản phẩm tương tự

BÌNH ỐNG HÚT 500 ML

Kích thước: 11x10,6x18,7 cm

Xem chi tiết