BỘ THAU RỔ 3 LỚP CÓ NẮP

BỘ THAU RỔ 3 LỚP CÓ NẮP

Mã sản phẩm: 170227
Màu sắc

Kích thước: 31,8x27,3x14,5cm

Sản phẩm tương tự

BỘ THAU RỔ 3 LỚP KHÔNG NẮP

Kích thước: 31,8x27,3x9,7cm

Xem chi tiết