BỘ THAU RỔ BẦU BI

BỘ THAU RỔ BẦU BI

Mã sản phẩm: (Nhỏ): 220221 - (Lớn): 220222
Màu sắc

Kích thước:

- (Nhỏ) 26.4x20.2x7.5cm

- (Lớn) 29.7x23.0x8.4cm

Sản phẩm tương tự

BỘ THAU RỔ BẦU 2T8

Kích thước: 28x25,7x10,3cm

Xem chi tiết

BỘ THAU RỔ BẦU 3T2

Kích thước: 31,5x31,5x11,5cm

Xem chi tiết

BỘ THAU RỔ BẦU NHỎ

Kích thước: 25,3x21,8x9,2cm

Xem chi tiết