CA ENVY 1L - 1.6L

CA ENVY 1L - 1.6L

Mã sản phẩm: (1L): 230221 - (1.6L): 230222
Màu sắc

Kích thước:
- (1L): 13.5×9.6×19.4cm
- (1.6L): 15.5×11.1×22.3cm 

Sản phẩm tương tự

CA BẬT2L

Kích thước: 19,4x8,4x24cm

Xem chi tiết

CA ELIP

Kích thước: 19,7x8,7x26,3cm

Xem chi tiết

CA LY

Kích thước: 14,8x9x26,5cm

Xem chi tiết