CA NHIỆT GẤU LỚN

CA NHIỆT GẤU LỚN

Mã sản phẩm: 150513
Màu sắc

Kích thước: 19x14,8x25,3cm

 

 

Sản phẩm tương tự

CA NHIỆT GẤU TRUNG

Kích thước: 17x13x22,2cm

Xem chi tiết

CA NHIỆT GẤU NHỎ

Kích thước: 15,2x11x20cm

Xem chi tiết