CA NHIỆT KIỂU LỚN -TRUNG - NHỎ

CA NHIỆT KIỂU LỚN -TRUNG - NHỎ

Mã sản phẩm: 200803-200802-200801
Màu sắc
 1. Ca Nhiệt Kiểu Lớn 
  • Mã Số: 200803
  • Kích Thước: 20,3x16,5x24cm
 2. Ca Nhiệt Kiểu Trung 
  • Mã Số: 200802
  • Kích Thước: 17x13,9x19,7cm
 3. Ca Nhiệt Kiểu Nhỏ
  • Mã Số: 200801
  • Kích Thước: 14,7x11,5x17,5cm

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA NẮP NHẬT

Kích thước: 13,5x13,5x28cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ NHẬT LỚN

Kích thước: 24x22x21 cm

Xem chi tiết

GIỎ BÔNG TRUNG

Kích thước: 33,6x26,5x19,9cm

Xem chi tiết

GIỎ BÔNG LỚN

Kích thước: 37,6x29,5x22,8cm

Xem chi tiết

XÔ NHẬT 20L

Kích thước: 37x34,6x35 cm

Xem chi tiết

KỆ NẮP NHỎ 3 TẦNG

Kích thước: 47x34x110cm

Xem chi tiết