CA TRÒN NHỎ 1.2L

CA TRÒN NHỎ 1.2L

Mã sản phẩm: 110104
Màu sắc

Kích thước: 15,5x10,9x18,2cm

Mã vạch: 8936047251261

 

Sản phẩm tương tự

CA TRÒN COFFEE 1400ml

Kích thước: 15,3x11,3x17,6cm

Xem chi tiết

CA TRÒN LỚN 1.8L

Kích thước: 17x12,3x21,2cm

Xem chi tiết