GHẾ BÀNH LƯỚI

GHẾ BÀNH LƯỚI

Mã sản phẩm: 80108
Màu sắc

Kích thước: 49,7x45,8x68,2cm

Mã vạch: 8936047256402

Sản phẩm tương tự

GHẾ BÀNH BÁT GIÁC

Kích thước: 50,3x46x68,6cm

Xem chi tiết

GHẾ BÀNH GHÉP

Kích thước: 52,8x46,3x68,3cm

Xem chi tiết

GHẾ BÀNH SỌC

Kích thước: 50,5x45,5x68,2cm

Xem chi tiết

GHẾ DỰA SỌC NHỎ

Kích thước: 34,7x38x63,8cm

Xem chi tiết