GHẾ DỰA KIỂU

GHẾ DỰA KIỂU

Mã sản phẩm: 010116
Màu sắc

Kích thước: 42,2x49,6x83,8cm

Sản phẩm tương tự

GHẾ DỰA 3 SỌC

Kích thước: 49x43x83,5cm

Xem chi tiết

GHẾ DỰA ĐẠI GHÉP

Kích thước: 47,2x55,5x84,2cm

Xem chi tiết

GHẾ DỰA ĐẠI

Kích thước: 47,2x55,5x84,2cm

Xem chi tiết

GHẾ DỰA NHỎ(430)

Kích thước: 37,5x39,5x63,3cm

Xem chi tiết