GIỎ RÁC BẦU ĐẠI

GIỎ RÁC BẦU ĐẠI

Mã sản phẩm: 011214
Màu sắc

Kích thước: 43,7x43,7x55cm

 

Sản phẩm tương tự

GIỎ RÁC BẦU LỚN

Kích thước: 40x40x44cm

Xem chi tiết

GIỎ RÁC BẦU TRUNG

Kích thước: 34x34x37,3cm

Xem chi tiết

GIỎ RÁC BẦU NHỎ

Kích thước: 27,8x27,8x29cm

Xem chi tiết

GIỎ RÁC TRÒN

Kích thước: 26x26X26,5cm

Xem chi tiết