HỘP BẦU BỘ 3 SIZE

HỘP BẦU BỘ 3 SIZE

Mã sản phẩm: 080808
Màu sắc

Kích thước:

80810: 20,4x10,6x6,1cm

80809: 23,8x13,7x7,2cm

80808: 29,4x16,8x7,8cm

Sản phẩm tương tự

HỘP BẦU ĐỤC LỚN

Kích thước: 29,2x16,8x7,8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU ĐỤC TRUNG

Kích thước: 24x14x7,2cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU ĐỤC NHỎ

Kích thước: 20x10,8x6cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K LỚN

Kích thước: 27,8x15,5x8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K NHỎ

Kích thước: 18,8x9,8x5,8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K TRUNG

Kích thước: 22,7x12,5x7cm

Xem chi tiết