HỘP BẦU ĐỤC TRUNG

HỘP BẦU ĐỤC TRUNG

Mã sản phẩm: 080809
Màu sắc

Kích thước: 24x14x7,2cm

 

Sản phẩm tương tự

HỘP BẦU ĐỤC LỚN

Kích thước: 29,2x16,8x7,8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU ĐỤC NHỎ

Kích thước: 20x10,8x6cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K LỚN

Kích thước: 27,8x15,5x8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K NHỎ

Kích thước: 18,8x9,8x5,8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K TRUNG

Kích thước: 22,7x12,5x7cm

Xem chi tiết