HỘP CƠM

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

HỘP CƠM

HỘP CƠM CÓ MUỖNG NĨA, HỦ SỐT

Kích thước: 24.9×20.2 × 7.8 (cm)

Xem chi tiết

HỘP CƠM LỚN CÓ MUỖNG NĨA

Kích thước: 22.84 x 16.4 x 6.92cm

Xem chi tiết

HỘP CƠM NHỎ - LỚN TRƠN

Kích thước: (nhỏ): 20.1x15.7x6.43cm

Xem chi tiết

HỘP CƠM 2 TẦNG

Kích thước: 20x13x8,7cm

Xem chi tiết

HỘP CƠM

Kích thước: 18,5x12,8x7,8cm

Xem chi tiết

HỘP CƠM 3 NGĂN

Kích thước: 17,5x13,5x8cm

Xem chi tiết