HỘP CON SÒ LỚN

HỘP CON SÒ LỚN

Mã sản phẩm: 150502
Màu sắc

Kích thước: 22x17,5x8cm

Sản phẩm tương tự

HỘP CON SÒ NHỎ

Kích thước: 17x13,8x6,3cm

Xem chi tiết