HỘP KIWI LỚN

HỘP KIWI LỚN

Mã sản phẩm: 100407
Màu sắc

Kích thước: 22,9x16x9,4cm

Sản phẩm tương tự

HỘP KIWI TRUNG

Kích thước: 20,5x14,3x8,5cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI NHỎ

Kích thước: 18,2x12,8x7,3cm

Xem chi tiết