HỘP KIWI NHỎ

HỘP KIWI NHỎ

Mã sản phẩm: 100405
Màu sắc

Kích thước: 18,2x12,8x7,3cm

Sản phẩm tương tự

HỘP KIWI LỚN

Kích thước: 22,9x16x9,4cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI TRUNG

Kích thước: 20,5x14,3x8,5cm

Xem chi tiết