HỘP KIWI

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

HỘP KIWI

HỘP KIWI NHỎ

Kích thước: 18,2x12,8x7,3cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI TRUNG

Kích thước: 20,5x14,3x8,5cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI LỚN

Kích thước: 22,9x16x9,4cm

Xem chi tiết