HỘP THỰC PHẨM

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

HỘP THỰC PHẨM

HỘP THỰC PHẨM 2 QUAI NHỎ

Kích thước: 21,4x13x9,5cm

Xem chi tiết

HỘP LÁ 5

Kích thước: 17,5x13,2x7,3cm

Xem chi tiết

HỘP LÁ 4

Kích thước: 15,5x11,2x6,3cm

Xem chi tiết

HỘP LÁ 3

Kích thước: 13.2x9.6x5.5 cm

Xem chi tiết

HỘP LÁ 2

Kích thước: 11x8,3x4,5cm

Xem chi tiết

HỘP LÁ 1

Kích thước: 9x6,7x3,8cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI NHỎ

Kích thước: 18,2x12,8x7,3cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI TRUNG

Kích thước: 20,5x14,3x8,5cm

Xem chi tiết

HỘP KIWI LỚN

Kích thước: 22,9x16x9,4cm

Xem chi tiết

HỘP QUAI VUÔNG NHỎ

Kích thước: 17,2x16x7,2cm

Xem chi tiết

HỘP QUAI VUÔNG TRUNG

Kích thước: 20,4x19x8,2cm

Xem chi tiết