HỦ GIA VỊ

HỦ GIA VỊ

Mã sản phẩm:
Màu sắc

 Kích thước: 8,7x8,7x9,8cm

Sản phẩm tương tự

HỦ GIA VỊ PS

Kích thước: 11,5x11x7cm

Xem chi tiết