KHAY LY LỚN

KHAY LY LỚN

Mã sản phẩm: 051001
Màu sắc

Kích thước: 35,7x26,5x4,5cm

 

Sản phẩm tương tự

KHAY LY NHỎ

Kích thước: 28,8x20,5x4,5cm

Xem chi tiết

KHAY LY SÂU LỚN

Kích thước: 34.5x25x6cm

Xem chi tiết

KHAY LY SÂU NHỎ

Kích thước: 30x22,3x6cm

Xem chi tiết