LY- CHÉN - TÔ NHỰA 2 MÀU

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

LY- CHÉN - TÔ NHỰA 2 MÀU

LY NHIỆT ỐNG HÚT CAO

Kích thước: 9.4x19cm

Xem chi tiết

LY TAM GIÁC 2 MÀU

Kích thước: 8,8x8.8x10.4cm

Xem chi tiết

LY QUAI ỐNG HÚT

Kích thước: 12,3x9.4x13.4cm - (có ống hút) 19x9.4x13.4cm

Xem chi tiết

THỚT TÁO

Kích thước: 27,5x25,5x0,9cm

Xem chi tiết

THỚT ĐÀO

Kích thước: 26x25,5x0,9cm

Xem chi tiết

THỚT CAM

Kích thước: 29,5x24,5x0,9cm

Xem chi tiết

CHÉN 2 MÀU

Kích thước: 11,5x11,5x6cm

Xem chi tiết

TÔ 2 MÀU

 Kích thước: 15,3x15,3x7,3cm

Xem chi tiết

LY ỐNG HÚT NHỎ

Kích thước: 9,8x9,8x20cm

Xem chi tiết

LY KEM PS

Kích thước: 7x7x4,7cm

Xem chi tiết

LY NHON NHON

Kích thước: 7,2x7,2x10,5cm

Xem chi tiết

LY AS NHỎ

Kích thước: 7,5x7,5x12cm

Xem chi tiết