MÂM LỘC THỌ

MÂM LỘC THỌ

Mã sản phẩm: (2T5): 230601-(3T): 230602-(3T5): 230603
Màu sắc

Kích thước:

- (2T5): 25x2.5cm

- (3T): 30x2.9cm

- (3T5): 35x3.3cm

Sản phẩm tương tự

MẸT NHỰA GIẢ TRE

Kích thước: 42x42x3cm

Xem chi tiết