MÂM LỚN

MÂM LỚN

Mã sản phẩm: 51001
Màu sắc

Kích thước: 35,7x26,5x4cm

 

Sản phẩm tương tự

MÂM NHỎ

Kích thước: 28,8x20,5x4cm

Xem chi tiết

MÂM PP

Kích thước: 41x30x1,8cm

Xem chi tiết

MÂM SỌC

Kích thước: 46x34,3x3,7cm

Xem chi tiết

MÂM VUÔNG NHỎ

Kích thước: 22x20,6x2,4cm

Xem chi tiết