ỐNG ĐŨA 2

ỐNG ĐŨA 2

Mã sản phẩm: 120302
Màu sắc

Kích thước: 17,8x8,3x13,8cm

Mã vạch: 8936047254507

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA 1

Kích thước: 10,9x8,3x13,5cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA 3

Kích thước: 23,3x8,2x13,3cm

Xem chi tiết