ỐNG ĐŨA 3

ỐNG ĐŨA 3

Mã sản phẩm: 120303
Màu sắc

Kích thước: 23,3x8,2x13,3cm

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA 1

Kích thước: 10,9x8,3x13,5cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA 2

Kích thước: 17,8x8,3x13,8cm

Xem chi tiết