ỐNG ĐŨA ĐÔI LỚN

ỐNG ĐŨA ĐÔI LỚN

Mã sản phẩm: 140622
Màu sắc

Kích thước: 21,3x9,4x16,5cm

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA ĐÔI NHỎ

Kích thước: 18x9x15cm

Xem chi tiết