ỐNG ĐŨA ĐÔI NHỎ

ỐNG ĐŨA ĐÔI NHỎ

Mã sản phẩm: 164

Kích thước: 18x9x15cm

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA ĐÔI LỚN

Kích thước: 21,3x9,4x16,5cm

Xem chi tiết