ỐNG ĐŨA NẮP TRÒN

ỐNG ĐŨA NẮP TRÒN

Mã sản phẩm: 160216
Màu sắc

Kích thước: 13,5x13,5x28cm

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA NẮP

Kích thước:13,5x12,3x27,7cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA NẮP DÀI

Kích thước: 30 x 18.3 x 28cm

Xem chi tiết