RỔ CẢI BI 2T4

RỔ CẢI BI 2T4

Mã sản phẩm: 180802
Màu sắc

Kích thước: 24x22,3x8cm

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm tương tự

RỔ CẢI BI 2T

Kích thước: 20x18,3x6,9cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 2T8

Kích thước: 28x26,3x8,9cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 3T2

Kích thước: 32x30x10,3cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 3T6

Kích thước: 36x34x11,7cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 4T

Kích thước: 40x37,8x13cm

Xem chi tiết