RỔ CẢI BI 3T2

RỔ CẢI BI 3T2

Mã sản phẩm: 180804
Màu sắc

Kích thước: 32x30x10,3cm

Sản phẩm tương tự

RỔ CẢI BI 2T

Kích thước: 20x18,3x6,9cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 2T8

Kích thước: 28x26,3x8,9cm

Xem chi tiết

RỔ CẢI BI 3T6

Kích thước: 36x34x11,7cm

Xem chi tiết