Short handle Dustpan

Short handle Dustpan

Mã sản phẩm: -160525

Kích thước: 25x22,4x15,8cm

Sản phẩm tương tự

BÔ EM BÉ

Kích thước: 22,6x22,6x15,8cm

Xem chi tiết

HỘP KHĂN GIẤY

Kích thước: 14x12,6x8,7cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI LỚN

Kích thước: 15,3x9,4x2,5cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI TRUNG

Kích thước: 15,3x7,4x2,5cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI NHỎ

Kích thước: 11.2x8.3x2.5 cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI

Kích thước:  8x8x10,2cm

Xem chi tiết