SỌT OVAL KIỂU

SỌT OVAL KIỂU

Mã sản phẩm: 131013

Kích thước: 44x33x29,4cm

Sản phẩm tương tự

SỌT OVAL LỚN

Kích thước: 46.5x40.5x45.6cm

Xem chi tiết

SỌT OVAL NHỎ

Kích thước: 32,7x28,8x32,2cm

Xem chi tiết

SỌT OVAL TRUNG

Kích thước: 39.8x34.5x38.8 cm

Xem chi tiết