TÁCH SEN

TÁCH SEN

Mã sản phẩm: 90303A, 90303
Màu sắc

Kích thước: 10.5x8.3x9.5cm

Sản phẩm tương tự

TÁCH 2 MÀU LỚN

Kích thước: 13,2x9,4x7,8cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 MÀU NHỎ

Kích thước:11x8,8x8,5cm

Xem chi tiết

TÁCH 2 TẦNG

Kích thước: 12,5x9,5x6,5cm

Xem chi tiết