THAU KIM CƯƠNG BỘ 3

THAU KIM CƯƠNG BỘ 3

Mã sản phẩm: (2T5): 230911 - (3T): 230912 - (3T5): 230913
Màu sắc

Kích thước:

- (2T5): 24x24x8.7cm

- (3T): 29x29x10.4cm

- (3T5): 34x34x12cm

Sản phẩm tương tự

THAU ĐA SẮC 2T

Kích thước: 20x20x6,8cm

Xem chi tiết

THAU ĐA SẮC 2T5

Kích thước: 25x25x8cm

Xem chi tiết

THAU ĐA SẮC 3T6

Kích thước: 35x35x10,3cm

Xem chi tiết

THAU ĐA SẮC 3T

Kích thước: 29,7x29,7x8,7cm

Xem chi tiết