THAU LÁ CHUỐI LỚN

THAU LÁ CHUỐI LỚN

Mã sản phẩm: 150320

Kích thước: 32,8x17,5x6,5cm

Sản phẩm tương tự

THAU LÁ CHUỐI NHỎ

Kích thước: 28,5x15x5,5cm

Xem chi tiết