THAU LÁ CHUỐI NHỎ

THAU LÁ CHUỐI NHỎ

Mã sản phẩm: 150301

Kích thước: 28,5x15x5,5cm

Sản phẩm tương tự

THAU LÁ CHUỐI LỚN

Kích thước: 32,8x17,5x6,5cm

Xem chi tiết