THAU SIÊU SÂU BÔNG

THAU SIÊU SÂU BÔNG

Mã sản phẩm: (3T5): 220206 - (4T): 120204 - (4T5):120202 - (5T): 111229   
Màu sắc

 Kích thước:

- (3T5): 34.4x34.4x15.2cm - (4T): 39x39x17cm

- (4T5): 44x44x19cm - (5T): 48.5x48.5x20.5cm 

Sản phẩm tương tự

THAU SÂU 4T

Kích thước: 39x39x17cm

Xem chi tiết

THAU SÂU 4T5

Kích thước: 44x44x19cm

Xem chi tiết

THAU SÂU 5T

Kích thước: 48,5x48,5x20,3cm

Xem chi tiết

THAU SÂU 5T5

Kích thước:  53x53x22,5cm

Xem chi tiết

THAU SÂU 5T5 QUAI

Kích thước: 53x53x22,3cm

Xem chi tiết