THỐ CHẬU TRÒN

THỐ CHẬU TRÒN

Mã sản phẩm:
Màu sắc

Kích thước: (nhỏ): 15.6x13.9x8.1cm - (trung): 19x17.4x9.5cm - (lớn): 24.4x22.6x11.9cm

Sản phẩm tương tự

THỐ TRÒN NHỎ

Kích thước: 16x14x8,3cm

Xem chi tiết

THỐ TRÒN LỚN

Kích Thước: 24x22,7x11,3cm

Xem chi tiết

THỐ TRÒN TRUNG

Kích Thước: 18,5x17,5x9,7cm

Xem chi tiết

THỐ TRÒN NHÍ

Kích thước: 11,8x10,3x6,5cm

Xem chi tiết