THỐ ENVY

THỐ ENVY

Mã sản phẩm:
Màu sắc

Kích thước:

- (Nhỏ): 15.6x13.9x8.1cm

- (Trung): 19x17.4x9.5cm

- (Lớn): 24.4x22.6x11.9cm

Sản phẩm tương tự

THỐ TRÒN NHỎ

Kích thước: 16x14x8,3cm

Xem chi tiết

THỐ TRÒN LỚN

Kích Thước: 24x22,7x11,3cm

Xem chi tiết

THỐ TRÒN TRUNG

Kích Thước: 18,5x17,5x9,7cm

Xem chi tiết

THỐ TRÒN NHÍ

Kích thước: 11,8x10,3x6,5cm

Xem chi tiết