THỐ THÁP LỚN

THỐ THÁP LỚN

Mã sản phẩm: 160406
Màu sắc

Kích thước: 19,4x19,4x11,4cm

Sản phẩm tương tự

THỐ SÚP

Kích thước: 17,8x15,5x9,5cm

Xem chi tiết

THỐ THÁP NHỎ

Kích thước: 16,7x16,7x9,8 cm

Xem chi tiết